Get Adobe Flash player

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday269
mod_vvisit_counterYesterday399
mod_vvisit_counterThis week1645
mod_vvisit_counterLast week2179
mod_vvisit_counterThis month8640
mod_vvisit_counterLast month8059
mod_vvisit_counterAll days283002

Feed Display

ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.
Home

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่องการศึกษา
การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

โดยความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       และสถาบันวิจัยและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการนำน้ำบาดาลที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการเกษตร รวมถึงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำบาดาลในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง เพื่อการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่า และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยที่เกษตรเกษตรเกิดการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชุมชนท้องถิ่น  พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 12 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล (สทบ.เขต1-12)  การดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2553 และสิ้นสุดโครงการ 23 กรกฎาคม 2555...

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา RDI
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
rdi director
สายตรงถึงผู้บริหาร Click..