Get Adobe Flash player

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday406
mod_vvisit_counterThis week2306
mod_vvisit_counterLast week2658
mod_vvisit_counterThis month7672
mod_vvisit_counterLast month13306
mod_vvisit_counterAll days204970
Home การศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนำร่องการศึกษา
การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

โดยความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       และสถาบันวิจัยและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการนำน้ำบาดาลที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการเกษตร รวมถึงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำบาดาลในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง เพื่อการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่า และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยที่เกษตรเกษตรเกิดการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชุมชนท้องถิ่น  พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 12 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล (สทบ.เขต1-12)  การดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2553 และสิ้นสุดโครงการ 23 กรกฎาคม 2555...

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา RDI
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สายตรงถึงผู้บริหาร Click..

kku link

kkulawa logo 185
kku
kkuwebmail
agri
ethics